CAT

Toni Pomar (Eivissa 1960). Ja de molt jove s’interessà per la fotografia i a partir de l’any 1977 començà les seues col·laboracions gràfiques a Diario de Ibiza, que es convertiren en treball continuat les temporades dels estius dels anys 1978, 1979, 1980 i de 1986 a 1991. També realitzà diverses col·laboracions puntuals a revistes nacionals, com Cambio 16 (1988), i internacionals.

Guanyà el premi de fotografia Molinete al Saló de la Infància i la Joventut de Barcelona (1977) i el premi Alfàbia de l’Institut d’Estudis Eivissencs (1980). Va realitzar estudis de fotografia al Centro de Enseñanzas de la Imagen (CEI) i a l’Institut d’Estudis Politècnics (IDEP) el 1980, on tengué com a professors Joan Fontcuberta, Manel Úbeda i Manolo Laguillo, entre d’altres. Aquell mateix any presentà la seua primera exposició individual a la Sala d’Exposicions de “la Caixa” d’Eivissa. També exposà la seua obra individualment a la Casa d’Eivissa i Formentera a Barcelona (1982) i a la Sala de Cultura de “Sa Nostra” d’Eivissa els anys 1985, el 1988; el 1990 exposà la col·lecció “Eivissa as New York”, que portà el mateix any al Centre de Cultura de “Sa Nostra” de Palma, i el 1999 a les sales de “Sa Nostra” de Palma, de Menorca (Ciutadella i Maó) i de Formentera. Aquesta darrera amb l’edició d’un volum titulat Alfabet. Fotografies de Toni Pomar en la col·lecció “Fotògrafs a les Illes”.

Els seus paisatges propers i objectes quotidians són fotografiats amb paciència, existeixen per si mateixos amb tota nitidesa, així però i alhora, amb la mirada atenta de l’artista es transformen en altres formes, com la proa de vaixell en què es converteix per efecte de l’atenta observació el baluard de Santa Llúcia, o com les trobades lletres de l’alfabet a partir d’un rodet, un plat, unes pedres o unes tisores, entre altres objectes. Un estudiat tractament de la llum cerca efectes a través del contrast cromàtic entre motiu i fons o en l’ús dels colors complementaris. Participà per primera vegada en una exposició col·lectiva l’any 1981 a la Galeria Skyros d’Eivissa; des d’aleshores ha participat a diverses mostres col·lectives entre les quals destaquen la “I Mostra Fotogràfica. 30 x 40” del MACE (1982), la “II Mostra Fotogràfica. Contrastes” del MACE (1983), l’exposició a la Casa Municipal de Cultura Casa Lis de Salamanca (1986), l’exposició “Mar Madriterráneo” de la Casa del Reloj de Madrid (1986), la col·lectiva de la Galeria Carl van der Voort al costat de Català Roca, Toni Catany, Joaquim Gomis, Raoul Hausmann i Pere Planells, l’exposició “Fotografia a Balears” del Centre de Cultura de “Sa Nostra” de Palma (1990), l’exposició del MACE “Fenicis”, junt amb Manfred Ballheimer, Toni Catany, Ciuco Gutiérrez, Pito Latova, Ouka Lele, Fernando Monge i Christine Spengler (1993), de la qual s’edità un catàleg; va exposar a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya a Barcelona el 1995, va participar en l’“Ein Kürbis voll Ascher” del Museumsschiff Cap San Diego, Hamburg (Alemanya) el 1995 i les seues obres foren presents a la mostra fotogràfica del claustre de l’Ajuntament d’Eivissa el 1998.

Des de l’any 2000 fins al 2012 va participar en vàries exposicions col·lectives destacant, a l’any 2010, l’exposició “Viatge al Paradís” a la World Travel Market de Londres organitzada per l’ Institut d'Estudis Baleàrics. La mostra recull les propostes de 22 artistes de les Illes Balears elaborades sobre una maleta com a suport i, a l’any 2012, l’exposició “Pomar, tradició i avantguarda”  junt amb el seu pare, el pintor Antoni Pomar, i la seva cosina, la dissenyadora de joies, Elisa Pomar. A la mostra presenta una recopilació del seu treball.

Va participar en la col·lecció de cartells editats per la Conselleria de Turisme del Govern Balear sobre les illes el 1986 i edità un cartell per a la mateixa conselleria el 1988. També l’any 1988, rebé el primer premi del concurs de Cartells de la Conselleria de Medi Ambient del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Ha publicat els llibres Eivissa as New York, amb Toni Roca (1990) i Ibiza. La nave de piedra, amb Antonio Colinas (1991). Ha dissenyat cartells diversos per a l’Institut d’Estudis Eivissencs i ha il·lustrat amb les seues fotografies les portades i obres publicades de diversos autors. També ha col·laborat amb aportacions als calendaris editats pel Consell Insular i per l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera “Fars” (2001) i “Molins de les Pitiüses” (2003). L’any 1992 inaugurà el seu propi establiment fotogràfic, Print Art, a Eivissa.

Els últims anys, preocupat per la degradació a la que està sotmesa l’illa d’Eivissa es proposa un projecte de recopilació fotográfica, de tots els indrets de l’illa que encara conserven els seus valors. D’aquesta tasca sorgeix a l’any 2016 l’exposició a Sa Nostra Sala “A cel obert”.

L’Arxiu d’imatge i so del Consell d’Eivissa i l’Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa (AISME) tenen una col·lecció de les seves fotografies.

 

ESP

Toni Pomar (Eivissa 1960). Ya de muy joven se interesó por la fotografía y a partir del año 1977 empezó sus colaboraciones gráficas a Diario de Ibiza, que se convirtieron en trabajo continuado las temporadas de los veranos de los años 1978, 1979, 1980 y de 1986 a 1991. También realizó varias colaboraciones puntuales a revistas nacionales, como Cambio 16 (1988), e internacionales.

Ganó el premio de fotografía Molinete al Salón de la Infancia y la Juventud de Barcelona (1977) y el premio Alfàbia del Institut d'Estudiis Eivissencs (1980). Realizó estudios de fotografía en el Centro de Enseñanzas de la Imagen (CEI) y aemn el Instituto de Estudios Politécnicos (IDEP) el 1980, donde tuvo como profesores a  Joan Fontcuberta, Manel Úbeda y Manolo Laguillo, entre otros. Aquel mismo año presentó su primera exposición individual en la Sala de Exposiciones de “la Caixa” de Ibiza. También expuso su obra individualmente en la Casa de Ibiza y Formentera en Barcelona (1982) y en la Sala de Cultura de “Sa Nostra” de Ibiza en 1985, en 1988; en 1990 expuso la colección “Ibiza as New York”, que trajo el mismo año al Centro de Cultura de “Sa Nostra” de Palma, y el 1999 a las salas de “Sa Nostra” de Palma, de Menorca (Ciutadella y Maó) y de Formentera. Esta última con la edición de un volumen titulado Alfabet. Fotografías de Toni Pomar de la colección “Fotógrafs a las Illes”.

Sus paisajes cercanos y objetos cotidianos son fotografiados con paciencia, existen por sí mismos con toda nitidez, así pero y a la vez, con la mirada atenta del artista se transforman en otras formas, como la proa de barco en que se convierte por efecto de la atenta observación el baluarte de Santa Llúcia, o como las encontradas letras del alfabeto a partir de un carrete, un plato, unas piedras o unas tijeras, entre otros objetos. Un estudiado tratamiento de la luz busca efectos a través del contraste cromático entre motivo y fondo o en el uso de los colores complementarios. Participó por primera vez en una exposición colectiva en 1981 a la Galería *Skyros de Ibiza; desde entonces ha participado a varias muestras colectivas entre las cuales destacan la “I Mostra Fotogràfica. 30 x 40” del MACE (1982), la “II Mostra Fotogràfica. Contrastes” del MACE (1983), la exposición en la Casa Municipal de Cultura Casa Lis de Salamanca (1986), la exposición “Mar Madriterráneo” de la Casa del Reloj de Madrid (1986), la colectiva de la Galería Carl van der Voort junto a Català Roca, Toni Catany, Joaquim Gomis, Raoul Hausmann y Pere Planells, la exposición “Fotografía a Baleares” del Centro de Cultura de “Sa Nostra” de Palma (1990), la exposición del MACE “Fenicis”, junto con Manfred Ballheimer, Toni Catany, Ciuco Gutiérrez, Pito Latova, Ouka Lele, Fernando Monge y Christine Spengler (1993), de la cual se editó un catálogo; expuso en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya en Barcelona en 1995, participó en el “Ein Kürbis voll Ascher” del Museumsschiff Cap San Diego, Hamburgo (Alemania) en 1995 y sus obras estuvieron presentes a la muestra fotográfica del claustro del Ajuntament d'Eivissa en 1998.

Desde el año 2000 hasta el 2012 participó en varias exposiciones colectivas destacando, en 2010, la exposición “Viatge al Paradís” a la World Travel Market de Londres organizada por el  Institut d'Estudis Baleàrics. La muestra recoge las propuestas de 22 artistas de las Islas Baleares elaboradas sobre una maleta como apoyo y, en 2012, la exposición “Pomar, tradició i avantguarda”  junto con su padre, el pintor Antoni Pomar, y su prima, la diseñadora de joyas, Elisa Pomar. En la muestra presenta una recopilación de su trabajo.

Participó en la colección de carteles editados por la Consejería de Turismo del Gobierno Balear sobre las islas el 1986 y editó un cartel para la misma consejería el 1988. También en 1988, recibió el primer premio del concurso de Carteles de la Conselleria de Medio ambiente del Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Ha publicado los libros Ibiza as New York, con Toni Roca (1990) y Ibiza. La nave de piedra, con Antonio Colinas (1991). Ha diseñado carteles diversos para el Institut d'Estudis Eivissencs y ha ilustrado con sus fotografías las portadas y obras publicadas de varios autores. También ha colaborado con aportaciones en los calendarios editados por el Consell Insular y por la Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera “Fars” (2001) y “Molins de las Pitiüses” (2003). El año 1992 inauguró su propio establecimiento fotográfico, Print Art, en Eivissa.

Los últimos años, preocupado por la degradación a la que está sometida la isla de Ibiza se propone un proyecto de recopilación fotográfica, de todos los lugares de la isla que todavía conservan sus valores. De esta tarea surge al año 2016 la exposición a Sa Nostra Sala “A cel obert”.

El Arxiu d'imatge i so del Consell d'Eivissa y el Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa (AISME) tienen una colección de sus fotografías.

 

 

 

entreuenter
© Toni Pomar 2017 - Tots els drets reservatscreat en Bluekea