A - Cartolina doblegada en forma de prisma triangular | a- Rodet de pel·lícula de pas universal
B - Les meves ulleres | b - Clauer amb claus
C - Plat blanc | c - Aspirina C
Ç - Plat blanc amb forquilla | ç - Aspirina C amb càpsula groga
D - Penjador de roba | d - Tomata i pastanaga
E - Fragmet de forquilla | e - La meva mà
F - El "clic" d'en Marc | f - Raspall de dents
G - Gat de fuster | g - Les tisores del laboratori
H - Cadena galvanitzada | h - Pasta dentífrica
I - Caragol | i - Pàtan
J - Paquet de tabac | j - Telèfon
K - Regla d'alumini i escaire de plàstic | k - Els llapis de colors de n'Anna
L - Maneta de pany de porta | l - Bolígraf simpàtic
M - Sobre | m - Teules petites
N - Cartolina "Guarro" | n - Agulla amb fil de llana
O - Rotlle de paper higiènic vist de costat | o - El "coletín" de na Marina
P - Flexòmetre de tres metres | p - Llapis i maquineta de fee punta
Q - Pedres de la platja des Duros | q - Pern amb femella
R - Dues claus | r - Palleta
S - Colzes de tub de coure de 15 mm  | s - Clip desdoblegat
T - Martell | t - Maquineta d'afaitar "Gillette"
U - Cinturó | u - Clavilla elèctrica
V - Llibre obert a la plana 130 | v - Rellotge de paret
W - Dues tisores obertes | w - Dues agulles imperdibles
X - Dos trossos de pel·licula fotogràfica | x - Cartolina amb dos doblecs
Y - Obridor d'ampolles | y - Cremallera vermella
Z - Cartolines "Canson" de colors | z - Tallaungles

1506439059-72152.jpg

Fotografies del llibre Alfabet

"SA NOSTRA" Caixa de Balears

1999

Alfabet  m. Sistema de signes gràfics emprats en l'escriptura d'una llengua, basat en el principi d'assignar un sol signe per a cada so i un sol so per a cada signe. (Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans)

Sempre m'ha agradat la simplicitat de les formes, la bellesa dels colors purs, dels signes senzills, de les lletres. Combinats, les formes i els colors, o les lletres, i la imaginació construïm un tot harmoniós, un sentiment, una sensació.

Es per això que les fotografies que formen aquesta col·lecció, anomenada "Alfabet", són retrats d'objectes molt quotidians i senzills fotografiats de una forma molt simple.

Amb elles he pretès descobrir un nou alfabet, un nou sistema de signes format per objectes amb els quals disposats convenientment puguen formar frases, paraules... sentiments, i al mateix temps construir una imatge, combinar uns colors,unes formes... de manera il·limitada.

Son fotografies per deixar córrer la imaginació, per "escriure-hi" i crear-ne de noves, per crear d'unes sensacions un sentiment nou.

 

Alfabeto  m. Sistema de signos gráficos empleados en la escritura de una lengua, basado en el principio de asignar un solo signo para cada sonido y un solo sonido para cada signo. (Diccionario de la Lengua Catalana del Instituto de Estudios Catalanes)

Siempre me ha gustado la simplicidad de las formas, la belleza de los colores puros, de los signos sencillos, de las letras. Combinados, las formas y los colores, o las letras, y la imaginación construimos un todo armonioso, un sentimiento, una sensación.

Es por esto que las fotografías que forman esta colección, denominada "Alfabet", son retratos de objetos muy cotidianos y sencillos fotografiados de una forma muy simple.

Con ellas he pretendido descubrir un nuevo alfabeto, un nuevo sistema de signos formado por objetos con los cuales dispuestos convenientemente puedan formar frases, palabras... sentimientos, y al mismo tiempo construir una imagen, combinar unos colores, unas formas... de manera ilimitada.

Son fotografías para dejar correr la imaginación, para "escribir" y crear de nuevas, para crear de unas sensaciones un sentimiento nuevo.

enterentreu
© Toni Pomar 2017 - Tots els drets reservatssite by Bluekea